Duurzaam beheerd STIP-bos in Nederland

Geplaatst op 16 januari 2023

Bouwen met hout kent vele voordelen. Als materiaal is het bijvoorbeeld flexibel en licht maar het duurzame aspect wordt de laatste tijd steeds duidelijker het unieke verkoopargument. Hout produceert zuurstof en slaat CO2 op en, kwalitatief goed toegepast, blijft het ook voor zeer lange tijd opgeslagen. Daarnaast vindt de aangroei in bossen over het algemeen sneller plaats dan de gebruiksduur van het houten (bouw)product.

Om deze duurzame aspecten van hout te kunnen claimen dient hout wel uit duurzaam beheerde bossen te komen. Om te weten of dit het geval is zijn er certificatieregelingen.

Waarom is Groothuis STIP-gecertificeerd?
STIP is een certificatieregeling welke is toegelaten door de Rijksoverheid en voldoet aan de duurzame hout inkoopcriteria van de overheid. Hiermee zijn houtleveranties door een STIP-gecertificeerd bedrijf bijvoorbeeld ook toegelaten voor de Regeling Groenprojecten en daarmee voor rentekorting voor specifieke hypotheken.
Waarom zou je als bedrijf STIP-gecertificeerd willen worden of als klant daar kopen? Bij STIP-gecertificeerde bedrijven krijg je altijd verantwoord geproduceerd hout omdat dit een EIS is van de STIP-regeling. Een STIP-gecertificeerd bedrijf werkt uit PRINCIPE alleen met verantwoord geproduceerd hout en niet alleen als de klant er expliciet om vraagt.

'Groothuis timmert bewust met hout'

STIP-bedrijven kiezen daar bewust voor omdat ze willen bijdragen aan het in stand houden van duurzaam beheerde bossen. Bos blijft daardoor bos.
De andere door de overheid toegelaten regelingen hebben deze eis niet! Daar kun je als klant dus ook (on)gewild niet verantwoord geproduceerd hout krijgen. Het certificaat zegt daar dat de bedrijven in staat zijn “goed” hout te verkopen, maar het bedrijf mag dus ook “fout” hout verkopen als de klant daarom vraagt. Bij STIP-certificaathouders staat de klantvraag natuurlijk ook centraal maar “fout” hout levert men niet; omdat de STIP-regeling het niet toestaat. Als klant komt u bij STIP-bedrijven dus niet in de situatie dat je (on)bewust toch “fout” hout krijgt.
STIP-bedrijven voldoen aan de duurzame hout inkoopcriteria van de overheid en gebruiken en leveren dus altijd alleen verantwoord geproduceerd hout. Met deze principiële keuze is de vraag naar dit verantwoord geproduceerde hout vanuit STIP-bedrijven dus maximaal! Hierdoor steunen zij op ultieme wijze de instandhouding van duurzaam beheerde bossen en dat doet u als klant dan dus ook.


STIP-bos in Nederland
Verantwoord geproduceerd hout komt uit duurzaam beheerde bossen. Om te laten zien dat wij volledig achter deze manier van bosbeheer staan hebben we het STIP-bos in het leven geroepen. Dus een duurzaam beheerd en nieuw STIP-bos in Nederland.
STIP realiseert dit nieuwe bos uit eigen overtuiging, maar draagt daarmee ook bij aan de doelstellingen van de landelijke Bossenstrategie zoals verwoord in “Bos voor de toekomst”.
STIP-certificaathouders met een hart voor hout kunnen participeren door via de website meerdere bomen te kopen. STIP laat, als hoofdsponsor van de Nationale Boomfeestdag, het STIP-bos door Staatsbosbeheer realiseren in een nieuw en duurzaam beheerd bos.

Wilt u weten waar het afgelopen jaar bossen zijn gerealiseerd?Kijk dan op https://www.stip.org/blog/


Deel deze pagina


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit nieuwsbericht.

Reactie plaatsenWilt u meer informatie?