Duurzaam bouwen met CO2 -rekenmodule

Geplaatst op 7 september 2016

De keuze voor houten geveltimmerwerk past uitstekend in het CO2-klimaatbeleid van de Nederlandse overheid. Omdat veel beslissers in de bouw hiervan onvoldoende op de hoogte zijn, lanceerde de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie NBvT onlangs online een CO2-rekenmodule.

"En dat is goed nieuws voor iedereen die bezig is met duurzaam bouwen."

De Nederlandse overheid vraagt in haar klimaatbeleid alle industriƫle sectoren de uitstoot van CO2 te verminderen. De NBvT in Bussum heeft recentelijk voor projectontwikkelaars, gemeenten, architecten en bouwers een rekenmodule online gezet, waarmee heel eenvoudig te zien is hoeveel CO2 wordt opgeslagen in hout en houtproducten.

Door een keus te maken uit een van de 29 houtsoorten en de hoeveelheid te kiezen, wordt direct zichtbaar hoeveel het desbetreffende product bijdraagt aan de binding van CO2. Het unieke is verder dat binnen enkele minuten ook een compleet samengesteld houtproduct of een compleet gevelproject bestaande uit verschillende houtsoorten eenvoudig is door te rekenen. Reductie Kooldioxide (CO2) is een broeikasgas dat in belangrijke mate verantwoordelijk wordt gehouden voor de opwarming van de aarde. Omdat kooldioxide als een deken in de atmosfeer infrarode straling absorbeert, vermindert het de uitstraling van zonnewarmte naar de ruimte.

De temperatuurverhoging die daar het gevolg van is, kan onder andere leiden tot verhoging van het zeepeil door het smelten van de poolkappen. De EU streeft naar 80-95% minder CO2-uitstoot in 2050 (ten opzichte van 1990). In 2020 moet de uitstoot al met 20% zijn verminderd. Nederland heeft zich gecommitteerd 6% minder uit te stoten. Het Nederlandse kabinet wil daarnaast dat in 2020 16% van de Nederlandse energiebehoefte afkomstig is uit hernieuwbare bronnen, zoals wind of biomassa. Hout bindt CO2. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen en bij de productie van bouwmaterialen als kunststof, aluminium en staal.

"Hout is daarentegen een bouwmateriaal dat CO2 bindt en zo een bijdrage levert aan de gevraagde milieumaatregelen."

Bomen zetten CO2 door fotosynthese om in cellulose dat in het hout blijft opgeslagen en zuurstof dat aan de atmosfeer wordt afgegeven. De opgeslagen CO2 komt pas aan het eind van de levensduur van de boom of het hout door verrotting of verbranding weer vrij. Waarna het weer kan worden opgenomen door nieuwe bomen. Houtgebruik, duurzaam bosbeheer en het aanleggen van zogenoemde klimaatbossen leveren dan ook een positieve bijdrage aan het terugdringen van de mondiale CO2-uitstoot. Online tool De berekeningen in de NBvT CO2- rekenmodule worden uitgevoerd volgens de TC 175 WI 00175146.

De CO2-opslag en vergelijkingen zijn na de berekening in certificaatvorm als pdf op te slaan of te printen en bij de bouwdocumentatie toe te voegen. Nieuwsgierig geworden? Probeer het zelf via de rekenmodule co2opslag.

 

 

Foto's


Deel deze pagina


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit nieuwsbericht.

Reactie plaatsenWilt u meer informatie?