Circulaire economie

Een van de drie doelstellingen van de Nederlandse overheid om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken is zoveel mogelijk gebruik te maken van biobased grondstoffen. Biobased grondstoffen, zijn grondstoffen uit hernieuwbare bronnen, waarvan hout de belangrijkste grondstof is voor de bouw. Om op een onafhankelijke en uniforme wijze het biobased gehalte van een bouwproduct vast te leggen heeft SKH samen met SKG-IKOB en KOMO de BRL 7010 ‘Hernieuwbare dan wel gerecyclede content van het KOMO® gecertificeerde product’ ontwikkeld”. Biobased bouwen wordt steeds belangrijker, niet alleen vanwege de doelstellingen van de overheid om de Nederlandse economie circulair te maken, maar ook omdat er de komende jaren 100.000 woningen per jaar bijgebouwd moeten worden.

Dit laatste is niet mogelijk als er op een traditionele manier gebouwd blijft worden, vanwege alle CO2, stikstof en PEFAS regels en normen..
Omdat houten bouwproducten een positieve bijdrage leveren in het realiseren van beide doelstellingen heeft SKH voor alle concept I en -II kozijnen en ramen het minimale biobased gehalte laten bepalen

 

Wilt u meer informatie?