Concepten

Timmerfabriek Groothuis produceert conform de nieuwe BRL 0801/0803 (Beoordelingsrichtlijnen) en de KVT (kwaliteitsvoorschriften timmerwerk). Groothuis biedt naast een keuze in afleverconcepten ook SGT-garantie en een totaalconcept, het Hout Garant Plan, met maar liefst 25 jaar garantie. 

 

Wij leveren volgens de concepten I, II, III en IV:

Concept I: Traditioneel halfproduct Hierbij worden de kozijnen voorzien van een grondlaksysteem, dat inclusief verwerkingsvoorschriften aan u wordt geleverd. U, als afnemer, kunt onder uw verantwoordelijkheid het product plaatsen en afwerken volgens de meegeleverde verwerkingsvoorschriften. Op producten die worden geleverd in Concept I is geen SGT-garantie van toepassing.

 

Concept II: Bouwfasebestendig product In dit concept levert Timmerfabriek Groothuis de kozijnen met een voorlaksysteem. Het voorlaksysteem wordt onder geconditioneerde en gecertificeerde omstandigheden in onze fabriek aangebracht. Hierdoor is het product bestand tegen weersinvloeden tijdens het bouwproces. Op de bouwplaats moet de eindafwerking binnen 18 maanden worden aangebracht.

Timmerfabriek Groothuis levert het Bouwfasebestendig product, inclusief verwerkingsvoorschriften, af op de bouwplaats. Conform de verwerkingsvoorschriften plaatst, beglaast en lakt het bouwbedrijf de producten af. Dit geheel onder zijn verantwoordelijkheid. Tijdens de oplevering wordt aan de gebouweigenaar informatie overhandigd,waarin beschreven staat op welke wijze met het product moet worden omgegaan. Wilt u weten welke SGT-garantievorm bij dit afleverconcept wordt gegeven, neem dan contact met ons op of bezoek de website van SGT.

 

Concept III: Industrieel eindproduct Het Industrieel eindproduct wordt fabrieksmatig voorzien van een volledig aflaksysteem waarbij uitsluitend industriële, kwalitatief hoogwaardige producten worden gebruikt. Naast het volledige aflaksysteem worden ook alle montage werkzaamheden, zoals het plaatsen van glas en het monteren van hang- en sluitwerk in de fabriek uitgevoerd. Het volledige fabricageproces vindt aantoonbaar plaats onder geconditioneerde en gecertificeerde omstandigheden. De montage van het product gebeurt in een zo laat mogelijk stadium van het bouwproces, hierdoor loopt het product veel minder risico op beschadigingen en staat het product niet langdurig bloot aan weer- en bouwinvloeden. De montage van het kozijn/het afhangen van de deur in de gevel wordt door of onder verantwoordelijkheid van Timmerfabriek Groothuis uitgevoerd. Wilt u weten welke SGT-garantievorm bij dit afleverconcept wordt gegeven, neem dan contact met ons op of bezoek de website van SGT. 

Doordat alle werkzaamheden aantoonbaar gecontroleerd en onder verantwoordelijkheid van Timmerfabriek Groothuis plaatsvinden, is de startpositie van het product optimaal. Afhankelijk van de detaillering en ligging van het gebouw, zijn onderhoudsvrije perioden tot 10 jaar mogelijk.

 

Concept IV:Totaalplan Het Totaalplan omvat een volledig afgelakt, beglaasd en afgemonteerd eindproduct dat door of onder verantwoordelijkheid van de Groothuis wordt geplaatst (zoals in Concept III: Industrieel eindproduct). In Concept IV Totaalplan wordt naast de levering van een Industrieel eindproduct het totale onderhoud voor een bepaalde periode door Timmerfabriek Groothuis overgenomen. Wanneer gekozen wordt voor het Totaalplan, wordt Timmerfabriek Groothuis (vaak) al in een zeer vroeg stadium bij het ontwerpproces betrokken. Het doel hiervan is het leveren van maatwerk voor de specifieke situatie van de woning of het gebouw. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard tijdens de bouw- én gebruiksfase en kunnen vergaande afspraken worden gemaakt met betrekking tot de exploitatiekosten.

Doordat in het Totaalplan maatwerk wordt geleverd, is het product in staat optimaal te presteren. Het totale onderhoud wordt door Timmerfabriek Groothuis voor een vooraf overeengekomen periode overgenomen. De eigenaar wordt hiermee ontzorgd en krijgt in hoge mate zekerheid op toekomstige exploitatiekosten. Wilt u weten welke SGT-garantievorm bij dit afleverconcept wordt gegeven, neem dan contact met ons op of bezoek de website van SGT

 

Timmerfabriek Groothuis biedt u, naast de hierboven genoemde afleverconcepten, het Hout Garant Plan aan. De medewerkers van Timmerfabriek Groothuis vertellen u graag meer over dit unieke concept.

De keuze voor houten producten binnen het Hout Garant Plan, garanderen u minimaal 25 jaar mooie, goed onderhouden houten gevelelementen met 25 jaar garantie. 

 

 

Wilt u meer informatie?